De cubaanse salsa lessen worden op de dinsdag verzorgt door Cubania. Voor verder informatie verwijs ik u naar hun website: (links)

De LA salsa lessen worden op de vrijdag verzorgt door Salseros. Voor verdere informatie verwijs ik u naar hun website (links)

 

 

Afdrukken E-mailadres